Dự án tiêu biểu

KHU NHÀ PHỐ LEVATA CITY

  • Vị trí Khu Dân Cư Tên Lửa
  • Hiện trạng
Giá từ: 12.5 tỷ/100m2

NHÀ PHỐ

KHU NHÀ PHỐ LEVATA CITY

Khu Dân Cư Tên Lửa
Giá từ: 12.5 tỷ/100m2